Dostosowujemy regulaminy usług cyfrowych do zmienionych przepisów

Dostosowujemy regulaminy usług cyfrowych do zmienionych przepisów 1.01.2023 r. zmieniają się przepisy ustawy o prawach konsumenta [1]. W związku z tym aktualizujemy treść dokumentów, na podstawie których świadczymy Państwu usługi i treści cyfrowe. W szczególności: dostosowujemy postanowienia o reklamacjach do nowych przepisów, opisujemy zasady naszej odpowiedzialności, jeśli usługa nie działa zgodnie z umową. Dokumenty, które zaktualizowaliśmy o nowe postanowienia, znajdą Państwu w pliku poniżej.

Nowelizacja UPK_Znajdzmy sie.pdf

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zmiany, mogą Państwo zrezygnować z usługi. Żeby nas o tym zawiadomić, mają Państwo czas do 31.01.2023 r. Nie będzie się to wiązać dla Państwa z dodatkowymi opłatami. Rezygnacja dotyczy usługi cyfrowej, którą zmieniamy, i odniesie skutek na koniec jej cyklu rozliczeniowego. [1] Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337)